<body>Apr 18, 2010 @ 12:55 PM

这么久没有听五月天了
原来我还懂至少60%的歌
不错

第一次看真的比较好
因为没有看过
不能比较
也没有期望
结果
三个小时下来
从他们口中唱出来的人生
我感动得鸡皮疙瘩起了无数次

完全沉浸在那舞台上的一切:
灯光弄得太美了
第一次看到活生生版的 bumble bee ;)
那电吉他的技巧把不懂欣赏电吉他的我完全打倒了
让我的心揪了很多次的影片
尤其是那句 “是不是DNA,注定了我们都要一模一样”
诚恳的歌声
很放肆的呐喊
字字句句都写到心里去的歌词
也看到了我这辈子觉得最最最最感人的烟火
最讨厌的是
那五张甜得跟什么一样的嘴
听了都会醉

很喜欢演唱会的这几段
特别有感觉

1)
爽要吶喊 不爽更要喊
一生能有几次 跟世界宣战

2)
我好想好想飞 逃离这个疯狂世界
那么多苦 那么多累
那么多莫名的泪水

3)
那一年天空很高 风很清澈
从头到脚趾都快乐
这一生志愿只要 平凡快乐
谁说这样不伟大呢

4)
我们像一首最美丽的歌曲
变成两部悲伤的电影

5)
看着我的眼睛
为什么要哭泣

6)
拼 一张底牌要決定
一生传奇或一身烂泥

7)
总有一天要人们叫我披头
就算没成功
也做过最美的梦

8)
我给你全部全部全部全部自由


yay
我的许愿单:
王力宏
五月天

但是再问我同样的问题,这辈子还想看谁的演唱会?

同样的答案:
王力宏
五月天


hehe
因为我还想再疯狂一次


Me.

chiann
22
17 jan
6H.205.403.06s6b.NBS

loves daddy mummy
loves my family
loves my friends
loves fUng 峯

also love:
* scholarz!
* 6H
* 06s6b
* Delphus
* Impreeeeee
* yamapi, jin
* leehom
* louis koo
* wch, fuhaifeng
* hk dramas
* badminton, vball
* music & piano
* photos
* quality time with loved ones
* words of affirmation

Where to go.

2/5. amy. APPLE. atee. audry. boy-nigel. cai na. chenyang. chian. cxy & fangxuan. danqing. daoteng. daryl. eunice. ferleen. fiona. frederick. geminista (fungfan). hanyan. hooi. hongfei. jac. jac+mq. jinghan. joanne (fungfan). jodie. jolene. junie. junjie. karin. kerwei!. kiamian the notsoglam. kiansiong. KFC. kris. lanfang. lingling. liu qian. linlaoshi. liting. liwei. meiling. meisi. mengY. michelle. mingle. nigel. peishan. pow. qiankun. Qipok. rachael. ruiyi. scholarz. serene. sharon. shengbin. shueh-yi dear. sianghan. siewching. sieyen. siying (fungfan). sooern. steph. suet. sze. szemin. tianyu. victoria (fungfan). vincent. wanghao. weili. weisen. wenhui. xiaomeng. xinyilim. xueling. xulin. yanjun. yezi glamgal. yibing. yuehong. zhengyou. zhengzhi. lijuanjie. 06s6b. my photos. 6B Photos. 6B YahooGrp. 6B Forum. AseanYahooGrp.

Tell me something?


走进淡淡回忆里..