<body>Feb 28, 2011 @ 1:02 AM

第一次一个人看演唱会。感觉很妙。耳根清静,剩下的只有自己和自己的对话,更靠近心灵了。那三个小时里想说的话,我都牢牢记住了,回来写给自己看。

七年了。

仍然那把声音。
仍然那种表情。

虽然还是做着(在别人眼里)幼稚的事情。在我看来,这一点也不为过。只是人长大了,心情也转换了。

『沒有驚天動地 沒有掌聲讚美
前路遙遠沒空氣 仍期望到最後會一起』


-- 百听不厌的就要数这首。最不做作,所以最耐听。


『像花虽未红 如冰虽不冻
却像有无数说话 可惜我听不懂』


-- 唱着别人的歌,他也有他自己动人的地方。


『當 這感覺未發生 不知道你光臨
我大概還可繼續散心』


-- 还是喜欢听他唱以前的歌。他们说,人最爱的永远还是老歌。因为回忆永远最美。回不去的永远最美。

不知道别人有没有注意到,两句歌词说中了他的心情。也是这么多年来我看着他的心情。

『當這世上全懷疑我錯
總有人 相信我』
当全世界都怀疑的时候,就是证明自己的时候。流言蜚语,你真是少一点忍耐力都不行。做得好,总有人相信。

也就是为什么我这么多年来都很难跟别人解释喜欢的原因。在某一种程度上他代表了我想做到的那样,从什么都不是的时候我就期望着他有这么一天。现在看着每一步慢慢实现,即使那梦想从来不属于我,我也就当作他成就了我的梦想。

有时候真的为自己的不容易变心感觉满满的骄傲。庆幸上天赐予我一颗不太宽广的心,容不下太多人。

唉!“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿。”


Feb 20, 2011 @ 2:15 PM

今生今世不用再追
有了你即時平凡卻最重要


Feb 9, 2011 @ 10:43 PM

恕我不够了解你,
恕我不愿花时间了解你。

这么喜怒无常的友情,

恕我没有力气承担。


Me.

chiann
22
17 jan
6H.205.403.06s6b.NBS

loves daddy mummy
loves my family
loves my friends
loves fUng 峯

also love:
* scholarz!
* 6H
* 06s6b
* Delphus
* Impreeeeee
* yamapi, jin
* leehom
* louis koo
* wch, fuhaifeng
* hk dramas
* badminton, vball
* music & piano
* photos
* quality time with loved ones
* words of affirmation

Where to go.

2/5. amy. APPLE. atee. audry. boy-nigel. cai na. chenyang. chian. cxy & fangxuan. danqing. daoteng. daryl. eunice. ferleen. fiona. frederick. geminista (fungfan). hanyan. hooi. hongfei. jac. jac+mq. jinghan. joanne (fungfan). jodie. jolene. junie. junjie. karin. kerwei!. kiamian the notsoglam. kiansiong. KFC. kris. lanfang. lingling. liu qian. linlaoshi. liting. liwei. meiling. meisi. mengY. michelle. mingle. nigel. peishan. pow. qiankun. Qipok. rachael. ruiyi. scholarz. serene. sharon. shengbin. shueh-yi dear. sianghan. siewching. sieyen. siying (fungfan). sooern. steph. suet. sze. szemin. tianyu. victoria (fungfan). vincent. wanghao. weili. weisen. wenhui. xiaomeng. xinyilim. xueling. xulin. yanjun. yezi glamgal. yibing. yuehong. zhengyou. zhengzhi. lijuanjie. 06s6b. my photos. 6B Photos. 6B YahooGrp. 6B Forum. AseanYahooGrp.

Tell me something?


走进淡淡回忆里..